Na czym polega wytwarzanie kosmetyków zgodnie z GMP?

Na czym polega wytwarzanie kosmetyków zgodnie z GMP?

Wszyscy producenci zobowiązani są do wytwarzania kosmetyków zgodnie z obowiązującymi obecnie ustawami i rozporządzeniami. Przepisy te jasno określają wymogi prawne dotyczące produktów i obowiązują w całej Unii Europejskiej. Dzięki temu zmniejszają ryzyko niejasności oraz rozbieżności w wytwarzaniu artykułów kosmetycznych w różnych państwach. Na czym więc polega produkcja zgodna z GMP? Odpowiadamy w artykule.

GMP – co to takiego?

GMP to skrót od angielskiego Good Manufacturing Practice, co oznacza Dobra Praktyka Wytwarzania. System ten został wprowadzony w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu ochrony zdrowia konsumentów. Polega on na normie zharmonizowanej PN-EN ISO 22716:2009 „Kosmetyki – Dobre Praktyki Produkcji (GMP) – Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji”. Została ona zatwierdzona w 2009 r., a obowiązuje od 2013 roku.

Dzięki temu wszystkie osoby korzystające z produktów kosmetycznych mają pewność, że są one całkowicie dla nich bezpieczne oraz produkowane z zachowaniem restrykcyjnych zasad. Każdy producent wód perfumowanych i innych artykułów z tej kategorii musi bowiem udowodnić oraz potwierdzić, że wytwarza kosmetyki zgodnie z wyżej wspomnianą dobrą praktyką wytwarzania.

Czego dotyczy GMP?

Dobra praktyka wytwarzania dotyczy wszystkich podstawowych elementów działalności wytwórni kosmetyków. Dzięki temu cały proces od powstania produktu po jego zakup przez konsumenta jest dokładnie kontrolowany. GMP obejmuje:

  • produkcję,
  • kontrolę jakości,
  • magazynowanie,
  • wysyłkę gotowych produktów.

Zasady te dotyczą zatem pracowników (którzy powinni mieć odpowiednią wiedzę i umiejętności), pomieszczeń, wykorzystywanych urządzeń, surowców i opakowań. Określone w GMP są także procesy pomocnicze oraz sposoby kontroli jakości artykułów. Ustalone wymagania jakościowe znacznie wpływają na bezpieczeństwo stosowania wszystkich kosmetyków przez konsumentów.